Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 12/02/2019 11:00

mắt buồn
cổ điển
hoang vu
rừng serenade gọi thu là vàng

gọi chiều là tím lang thang
gọi em là đoá-trần-gian tôi tìm