Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lê Tuân vào 13/02/2019 22:40

Thức ơi

ngài ở đâu
xa xôi
nhưng rất gần yêu dấu

đến bằng cách nào
ra làm sao
vào thế ấy

ngài làm gì
cùng vách với đỉnh cao và hư ảo
trả hết về nơi hằng có những gì đời vứt bỏ

còn chúng con

số không mỏi
cõi âm dương
chừng nào biết yêu thương là được chọn

hạnh phúc rượu ngon
mời thêm môi thơm má đỏ

hạnh phúc vuông cỏ
mời thêm trăng tỏ đến nằm

cúi xuống nhặt một chỗ trống
thật cảm động

có con sông lớn bên trời
chảy không theo cách của người trần gian