15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 12/02/2019 22:37

sợi dây
giăng ngang trống rỗng

có không chơi trò kéo co
thân này mong manh bé nhỏ

đừng ngỡ quanh đây không có chủ
cố công ấp ủ chuyện điên rồ

điếu thuốc tàn
môi sương khói cũng tan

hình hài tôi
chờ mồi qua điếu khác

hít vào
gặp thở ra ở đâu