Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 31/03/2020 21:29

sao mà xinh thế hả trời
hồn nhiên em đến rối bời lòng ta
mười năm chẳng dám nói ra
đến khi nói được đã xa xôi rồi

trăm năm gặp lại: em cười
ta cười. Hai đứa vẫn người hồn nhiên
trong ta em vẫn tháng giêng
trong em ta ngủ bên miền lưu li

ngàn năm gặp lại chim di
còn còn mất mất ở đi bao lần
lần này phải giữ thật gần
hồn nhiên ta nói ngàn lần yêu em