Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
40 bài thơ
Tạo ngày 09/02/2019 10:37 bởi Vanachi
Lê Tuân vừa là bút danh và tên thật, sinh ngày 8-8-1955 tại Nha Trang, Khánh Hoà, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thơ đã xuất bản:
- Đi mãi không thôi (2013)
- Một nơi (2014)
- Nghi lễ của ánh sáng (2017)
- Nơi hằng có (2018)

Giải thưởng:
- Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng được tặng thưởng 2017 của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh