Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 27/02/2019 17:41

1.

mắt này chẳng thấy mắt kia
người đi săn đâu thấy kẻ săn mình

ánh sáng mù
mang thiên thu bán

chưa ra khỏi hàng
lại la mắng đám đông

trên vòng nguyệt quế của lưỡi hái
còn chỗ nào là con cái mẹ không

2.

hạt cát
hồn pha lê

cũng như ta
từ xa tới rồi về

vườn bỉ ngạn
hoa thánh cả
thịt da này mẹ đâu nỡ đánh con đau