Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 31/03/2020 21:35

có một là chẳng có gì
có hai là để thầm thì với nhau
mưa rơi hạt trước hạt sau
xuống đây pha lại một màu mà thôi

một màu từ đó có ngôi
một màu từ đó có tôi trong người