Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 11/02/2019 10:54

buông trời
buông đất
buông ta
chỉ còn một chút buồn là chưa buông

kể từ vô tận nghĩa thuông luông
bao nhiêu rơi xuống ngược nguồn vỡ tan

thấy trong bóng nước non ngàn
một làn gió tựa dạ lan nghiêng đồi
em còn nương tựa chính tôi
tôi còn nương tựa một nơi vô cùng