Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 12/01/2020 17:28

thôi
đừng buồn nhé
oan khiên

cây
trăm năm
chẳng thiên nhiên nữa là

đuổi ánh sáng ra khỏi nhà
đuổi nhau ra khỏi thiên hà
được không

đêm qua
sông chảy vào sông
tôi lơ ngơ chảy vào không có gì

nửa xanh
giờ đã ra đi
nữa tôi hái nhánh li bì tặng em