Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 05/03/2019 21:26

núi non
xanh trắng
bên thầy
chợt len lén nhớ màu mây lụa là

nhớ nơi
vàng suối lân la
nơi vàng trăng để la đà tiểu thư

đã nghe
vàng nửa chân như
xưa ơi, thấp thoáng tính từ biết bay

bây giờ
thác chảy, thưa thầy
vin rừng trăng xuống vin mây gió về