伊州歌-春怨

打起黃鶯兒,
莫教枝上啼。
啼時驚妾夢,
不得到遼西。

 

Y Châu ca - Xuân oán

Đả khởi hoàng oanh nhi,
Mạc giao chi thượng đề.
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây).

 

Dịch nghĩa

Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đừng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
Không mơ đến được Liêu Tây


Bài này nhiều nơi cho là của Vương Xương Linh 王昌齡, có nơi ghi là của Cáp Gia Vận 蓋嘉運, cũng có chỗ ghi là khuyết danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Oanh vàng thôi hãy bay đi
Véo von giọng hát làm chi rộn ràng
Tiếng kêu tan giấc mộng vàng
Không đưa thiếp đến cùng chàng Liêu Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đuổi bay đi cái vàng anh
Đừng cho cất tiếng trên cành cây xanh
Tiếng chim làm vỡ mộng lành
Khiến em không đến được thành Liêu Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Oanh vàng hãy đuổi ngay
Đừng để hót trên cây
Chim hót em tan mộng
Hết mơ đến ải Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Ném đuổi con oanh vàng,
Trên cành, đừng hót vang.
Làm tan giấc mộng thiết,
Chẳng đến Liêu thăm chàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đuổi hoàng oanh bay đi nơi khác
Đừng cho chim nó hót trên cành
Làm em tan giấc mộng lành
Liêu Tây sao được cùng anh tương phùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyệt Quang

Hoàng oanh mà chẳng trên cây
Đuổi đi cho nhẽ bởi gây tâm tình
Mộng này đâu có dễ linh
Xuân gieo song cửa, binh tình xa xôi
Cách nhau dặm trường ấy thôi
Liêu Tây đến được khéo trôi đoạn đời.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Khua dậy chim vàng oanh
Đừng để hót trên cành
Hót thời kinh thức mộng
Chẳng được đến Liêu thành


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi giùm hộ thiếp oanh vàng bay,
Đừng cho nó hót trên cành cây.
Nó làm thiếp tỉnh hồn say mộng,
Không mơ đến được chốn Liêu Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi hộ giùm thiếp hoàng oanh,
Đừng cho nó hót trên cành nơi đây.
Nó làm thiếp tỉnh mộng say,
Không mơ đến được Liêu Tây với chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đuổi bay đi cái vàng anh
Đừng cho cất tiếng trên cành cây xanh
Tiếng chim làm vỡ mộng lành
Khiến em không đến được thành Liêu Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối