18/06/2024 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y Châu ca - Xuân oán
伊州歌-春怨

Tác giả: Kim Xương Tự - 金昌緒

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:38

 

Nguyên tác

打起黃鶯兒,
莫教枝上啼。
啼時驚妾夢,
不得到遼西。

Phiên âm

Đả khởi hoàng oanh nhi,
Mạc giao chi thượng đề.
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây)[1].

Dịch nghĩa

Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đừng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
Không mơ đến được Liêu Tây

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đuổi con chim vàng anh,
Không cho hót trên cành.
Tàn mất giấc mộng thiếp,
Liêu Tây đến gặp anh!
Bài này nhiều nơi cho là của Vương Xương Linh 王昌齡, có nơi ghi là của Cáp Gia Vận 蓋嘉運, cũng có chỗ ghi là khuyết danh.

[1] Nơi người chồng trú quân, ở vào khoảng tỉnh Trực Lệ và tỉnh Phụng Thiên ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Xương Tự » Y Châu ca - Xuân oán