伊州歌-春怨

打起黃鶯兒,
莫教枝上啼。
啼時驚妾夢,
不得到遼西。

 

Y Châu ca - Xuân oán

Đả khởi hoàng oanh nhi,
Mạc giao chi thượng đề.
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê (Tây).

 

Dịch nghĩa

Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đừng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
Không mơ đến được Liêu Tây


Bài này nhiều nơi cho là của Vương Xương Linh 王昌齡, có nơi ghi là của Cáp Gia Vận 蓋嘉運, cũng có chỗ ghi là khuyết danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Văn

Đánh đuổi cái oanh vàng đi
Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành
Chim kêu giấc mộng tan tành
Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đuổi giùm hộ thiếp con oanh,
Đừng cho nó hót trên cành trêu ai.
Làm tan mộng thiếp đang say,
Thiếp không được đến Liêu Tây với chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Nhờ ai đuổi hộ con oanh,
Chớ cho nó quái trên cành véo von.
Làm cho em ngủ không ngon,
Hồn mơ chẳng tới cửa đồn Liêu Tây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Đuổi giùm em cái hoàng oanh,
Véo von hát mãi trên cành chi đây.
Giật mình tỉnh giấc mộng say,
Hồn không đến được Liêu Tây cùng chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Ai ra đập cái vàng anh,
Để chi nó cứ trên cành nó kêu.
Nó kêu tỉnh giấc chiêm bao,
Liêu Tê chẳng được em theo đến chàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đập cho mất cái vàng anh
Chẳng cho nó ở trên cành nó kêu
Nó kêu tỉnh giấc chiêm bao
Liêu Tê chẳng được em theo đến chàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
61.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đánh cho chết cái hoàng oanh,
Ai cho mi hót trên cành cây cao.
Hót thời tan giấc chiêm bao.
Chẳng cho hồn thiếp được vào Liêu Tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Xua đuổi oanh vàng bay
Tiếng hót ngừng trên cây
Chim kêu, thiếp tỉnh mộng
Làm sao đến Liêu Tây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Oanh vàng xua đuổi bay xa
Đừng cho chim cất tiếng ca trên cành
Chim kêu làm thiếp giật mình
Liêu tây khó đến đoạn đành tâm can.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mau mau đuổi cái vàng anh
Đừng cho nó hót trên cành cây cao
Làm cho tan giấc chiêm bao
Làm cho thiếp chẳng được vào Liêu Tê

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối