子夜歌其三

宿昔不梳頭,
絲發被兩肩,
婉伸郎膝上,
何處不可憐。

 

Tí Dạ ca kỳ 03

Túc tích bất sơ đầu,
Ty phát bị lưỡng kiên,
Uyển thân lang tất thượng,
Hà xứ bất khả liên.

 

Dịch nghĩa

Đêm xưa chẳng chải đầu,
Tóc như tơ phủ kín đôi bờ vai.
Lả thân trên gối chàng,
Chẳng chỗ nào là không dễ thương.


Trong Nhạc phủ thi tập có 42 bài Tí Dạ ca, thuộc chương Ngô ca. Thiên Nhạc chí sách Đường thư chép rằng Tí Dạ ca thuộc Tấn khúc, đời Tấn có người con gái tên là Tí Dạ sáng tác ra khúc này, lời ca rất đau khổ về hoàn cảnh chồng tòng quân xa nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đêm xưa quên chẳng búi đầu,
Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh.
Thân mềm lả xuống gối anh,
Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Phòng xưa đêm xoã tóc
Vai hờ từng sợi vương
Dựa trên đùi anh ngủ
Từng phân tình ngập hương

Đất Văn Lang
11.00
Trả lời