04/10/2022 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Dạ ca kỳ 03
子夜歌其三

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2007 15:20

 

Nguyên tác

宿昔不梳頭,
絲發被兩肩,
婉伸郎膝上,
何處不可憐。

Phiên âm

Túc tích bất sơ đầu,
Ty phát bị lưỡng kiên,
Uyển thân lang tất thượng,
Hà xứ bất khả liên.

Dịch nghĩa

Đêm xưa chẳng chải đầu,
Tóc như tơ phủ kín đôi bờ vai.
Lả thân trên gối chàng,
Chẳng chỗ nào là không dễ thương.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đêm xưa quên chẳng búi đầu,
Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh.
Thân mềm lả xuống gối anh,
Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.
Trong Nhạc phủ thi tập có 42 bài Tử Dạ ca, thuộc chương Ngô ca. Thiên Nhạc chí sách Đường thư chép rằng Tử Dạ ca thuộc Tấn khúc, đời Tấn có người con gái tên là Tử Dạ sáng tác ra khúc này, lời ca rất đau khổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tử Dạ ca kỳ 03