Chưa có đánh giá nào
32 bài thơ
Tạo ngày 28/12/2012 06:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/12/2012 06:08 bởi hongha83
Đây là tập thơ chưa xuất bản của nhà thơ, dịch giả Khương Hữu Dụng. Lần đầu được in trong "Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần sáng tác" NXB Văn học, 2004. Chủ đề xuyên suốt của tập thơ là lòng thương nhớ vợ.