Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 22:29

Gởi vợ

Rõ ràng nét chữ của em
Lời thư sao lại lấy tên con mình?
Ẩn trong ý tứ bao tình
Hiện trên mặt chữ dáng hình thân thương
Nét gầy như cánh tay xương
Hàng xiêu xiêu tưởng như đương lả mình
Đọc trong chữ BốAnh
Chữ Con âu yếm nhẩm thành chữ Em
Nửa trang mặt nước êm đềm
Đôi câu bóng gió làm nên sóng ngầm
Nghe đàn có lắm tri âm
Đọc thư em, chỉ anh thầm hiểu thôi
Ngắn sao hai chục năm trời
Mà sao sáu tháng nghe dài, hở em?

Hôn lên nét chữ dịu mềm
Hai đầu đất nước một niềm nhớ mong...


Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu tháng 1-1976

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004