Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 11:01

Ngọn đèn thương án lạnh
Xanh suốt mấy canh chày
Chữ cạn trên đầu bút
Tình run dưới ngón tay...
Mực khô rồi lại thấm
Giấy trống vẫn không đầy
Nhận được tờ thư trắng
Lòng ai thấu dạ này?


Phan Lý Chàm, cuối 1941

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004