Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 10:59

Nhớ lại buổi chia ly
Em không hề ngỏ chi
Đưa lời trong khoé mắt
Dấu lệ dưới hàng mi
Tóc rối quên sờ lược
Áo huyền để lỏng khuy
Tiễn anh vừa đến cửa
Cúi mặt vội quay đi...


1941

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004