Bờ suối đêm đêm vọng sắc trời
Âm thầm thiếu phụ thả sầu trôi
Nao nao dòng nước sầu quanh quất
Mang dạo tình đau lạc bến đời!

Mắt đã nhiều đêm đẵm lệ sầu
Mi buồn u ẩn một mùa thu
Nụ cười không thắm trên môi héo
Ấp mộng thường xuyên má đã nhàu

Thất vọng sầu dâng ngập đảo hờn
Cô đơn ớn lạnh gió hoàng hôn!
Nàng đi - sương khói - Ai hay biết!
Cành lá rưng rưng động ý buồn


1943

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004