Gởi con

- "Mẹ chẳng buồn xem thơ bố gởi
Yêu thương, hờn dỗi, hoặc... gì đây?
Con còn nhỏ quá không sao hiểu
Lòng mẹ như sương phủ lớp dày..."

- Muốn hiểu chiều sâu của nhớ thương
Chiều cao hờn giận, độ yêu đương
Hãy nhìn lòng mẹ qua trăn trở
Qua lúc rầy la tính thất thường...

Con đã tìm ra giải đáp rồi
(Phải đâu chỉ bố hiểu thầm thôi!)
Khi con đọc lớn bài thơ ấy
Ôm mẹ con hôn... thấy mẹ cười...


1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]