20/03/2023 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ cười

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 22:34

 

Gởi con

- "Mẹ chẳng buồn xem thơ bố gởi
Yêu thương, hờn dỗi, hoặc... gì đây?
Con còn nhỏ quá không sao hiểu
Lòng mẹ như sương phủ lớp dày..."

- Muốn hiểu chiều sâu của nhớ thương
Chiều cao hờn giận, độ yêu đương
Hãy nhìn lòng mẹ qua trăn trở
Qua lúc rầy la tính thất thường...

Con đã tìm ra giải đáp rồi
(Phải đâu chỉ bố hiểu thầm thôi!)
Khi con đọc lớn bài thơ ấy
Ôm mẹ con hôn... thấy mẹ cười...
1976

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Nụ cười