昔昔鹽-恒斂千金笑

玉顏恒自斂,
羞出鏡臺前。
早惑陽城客,
今悲華錦筵。
從軍人更遠,
投喜鵲空傳。
夫婿交河北,
迢迢路幾千。

 

Tích tích diêm - Hằng liễm thiên kim tiếu

Ngọc nhan hằng tự liễm,
Tu xuất kính đài tiền.
Tảo hoặc Dương thành khách,
Kim bi hoa cẩm diên.
Tòng quân nhân cánh viễn,
Đầu hỉ thước không truyền.
Phu tế Giao hà bắc,
Thiều thiều lộ kỷ thiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhan như ngọc thường khi dấu diếm
Hổ thẹn không xuất hiện lầu trang
Sớm ngờ khách thú Dương Quan
Nay buồn đơn lẻ đèn tàn chiếu hoa
Người theo quân nay đà xa cách
Chim thước không truyền mạnh tin vui
Chàng còn đóng bắc sông Giao
Đường xa ngàn dặm cách bao nhiêu tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt như ngọc thường quen che giấu
Thẹn thùng khi ngồi đối trước gương
Sớm ngờ khách sứ thành Dương
Nay lòng lo lắng trên giường chiếu hoa
Người tòng quân nơi xa chinh chiến
Chim thước không hề hiến tin vui
Phu quân đóng sông Giao rồi
Đường đi cách trở xa xôi ngàn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời