06/07/2022 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tích diêm - Hằng liễm thiên kim tiếu
昔昔鹽-恒斂千金笑

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 12:23

 

Nguyên tác

玉顏恒自斂,
羞出鏡臺前。
早惑陽城客,
今悲華錦筵。
從軍人更遠,
投喜鵲空傳。
夫婿交河北,
迢迢路幾千。

Phiên âm

Ngọc nhan hằng tự liễm,
Tu xuất kính đài tiền.
Tảo hoặc Dương thành khách,
Kim bi hoa cẩm diên.
Tòng quân nhân cánh viễn,
Đầu hỉ thước không truyền.
Phu tế Giao hà bắc,
Thiều thiều lộ kỷ thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhan như ngọc thường khi dấu diếm
Hổ thẹn không xuất hiện lầu trang
Sớm ngờ khách thú Dương Quan
Nay buồn đơn lẻ đèn tàn chiếu hoa
Người theo quân nay đà xa cách
Chim thước không truyền mạnh tin vui
Chàng còn đóng bắc sông Giao
Đường xa ngàn dặm cách bao nhiêu tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tích tích diêm - Hằng liễm thiên kim tiếu