- Em có một nụ cười
Không làm sao tôi hiểu
Sau bao năm tháng trôi

- Có lẽ tại anh thôi
Anh - người luôn vắng mặt
Khi nước mắt em rơi!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004