- Em có một nụ cười
Không làm sao tôi hiểu
Sau bao năm tháng trôi

- Có lẽ tại anh thôi
Anh - người luôn vắng mặt
Khi nước mắt em rơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]