Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 04:52

Ước gì được thấy bóng em
Cho chiều bớt thẳm cho đêm bớt dài

Bao giờ cho tới sớm mai
Thoảng nghe em nói một vài lời thôi

Vài lời dẫu chẳng cho tôi
Sớm mai ấy, đến suốt đời tôi mong!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004