Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 22:03

Thời gian vụt như chớp
Năm trước rồi năm sau
Người trước không thấy nữa
Người sau còn đâu đâu
Mình ta với trời đất
Đầu xanh với bạc đầu
Trời đất muôn xuân thọ
Người ta trăm tuổi mau
Ngày vui một tấc bóng
Ngày buồn ba mùa thâu
Thương nòi xót thân thế
Một bóng bước lên lầu
Bóng ta cùng bóng nguyệt
Giang sơn sầu đối sầu...


1943
(Đêm rằm tháng bảy)

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004