Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2014 21:55

Vợ mất, con xa, thân lại khách
Đèn xanh song vắng sách chung sầu
Nhà ai bên xóm ru hời hỡi
Tiếng hát canh thâu muốn bạc đầu!


1943

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004