Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2015 10:01

Đào tơ khoe đẹp cúc khoe sang
Thiếu bóng hoa em luống võ vàng
Lối xóm nổ ran hồng xác pháo
Bàn thờ lạnh ngắt trắng khăn tang
Hương thừa ấp ủ trong chăn gối
Phách lạc mơ màng giữa khói nhang
Xuân cảm lan phần xuân cảm hết
Vần thơ thương cảm dạ xôn xang


Xuân 1989

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004