27/10/2021 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2015 10:01

 

Đào tơ khoe đẹp cúc khoe sang
Thiếu bóng hoa em luống võ vàng
Lối xóm nổ ran hồng xác pháo
Bàn thờ lạnh ngắt trắng khăn tang
Hương thừa ấp ủ trong chăn gối
Phách lạc mơ màng giữa khói nhang
Xuân cảm lan phần xuân cảm hết
Vần thơ thương cảm dạ xôn xang
Xuân 1989

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Không đề