Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 11:24

Em lớn bị an trí
Em nhỏ bị lưu đồ
Cha già thương gốc cỗi
Chị Cả tủi cành khô
Ngong ngóng hai em gái
Ơ hờ mấy cháu thơ
Vợ về trong mộng nhắc:
Anh nhớ viết giùm thư!


1942

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004