27/10/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia tình

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 11:24

 

Em lớn bị an trí
Em nhỏ bị lưu đồ
Cha già thương gốc cỗi
Chị Cả tủi cành khô
Ngong ngóng hai em gái
Ơ hờ mấy cháu thơ
Vợ về trong mộng nhắc:
Anh nhớ viết giùm thư!
1942

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Gia tình