Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 10:54

Em mất giữa tháng Giêng âm lịch
Khi mai vàng ngoài ngõ ra hoa
Cuộc biến đổi hoa chừng như chẳng biết
Cứ đơm vàng vẫy cánh gọi thơ ta!


2-1942

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004