Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2013 22:35

Em nghĩ bố càng già,
                mong mỏi quạt nồng chia gánh nặng

Anh cầm tay dắt trẻ,
               ngậm ngùi trăng lạnh rọi phòng không


2-1942

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004