Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 10:50

Đây nâng đôi má ấp
Đây nhận đôi mày trao
Đây hứng năm canh lệ
Đây là xứ chiêm bao...


1942

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004