Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2015 09:43

Tặng vợ

Tôi có bạn xuân già
Trái tính khác người ta
Việc nhỏ thường xét nét
Việc lớn lại cho qua
Không ưa chồng chiều vợ
Lại chiều cháu quấy bà
Lỗi cháu thì xí xoá
Lỗi ông thì rầy la

- "Bà lành sao ông sợ?"
Bồng cháu ông cười xoà:
"Bà là bà nội tướng"


10-1985

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004