Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 21:53

Hai em tù biệt xứ
Sáu trẻ gửi quê xa
Gối trọ gầy thân bệnh
Đèn khuya thương bóng ma
Sương dày đầu cỏ bạc
Gió thổi bóng trăng tà
Trắng một đêm này nữa
Ngày về ai nhận ra!


1943

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004