Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 06:22

Vài hôm lại một lần
Mở tủ anh tần ngần
Soạn gương rồi soạn lược
Ngắm sững lại nhìn trân.
Tóc vài ba sợi bạc
Lòng đau chín mười phần.
Này son không thắm nữa,
Này phấn đã phai dần
Hộp chỉ vòng tơ rối
Bình kim dấu rỉ ăn
Đây thư trao đổi nhớ
Đây ảnh bónh hình thân
Quyển sách mua chưa đọc
Cái bìa đây còn “băng”
Còn đây là chiếc quạt
Còn đây nữa mảnh khăn
Quạt không sè gió nữa
Khăn đã rớt tay cầm!....
Giở đến xấp đồ cũ
Áo bay mùi ái ân....


1942