送鄭二之茅山

水流絕澗終日,
草長深山暮春。
犬吠雞鳴幾處,
條桑種杏何人?

 

Tống Trịnh nhị chi Mao sơn

Thuỷ lưu tuyệt giản chung nhật,
Thảo trường thâm sơn mộ xuân.
Khuyển phệ kê minh kỷ xứ,
Điều tang chủng hạnh hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Con suối có một không hai chảy suốt ngày,
Trong núi cuối xuân cỏ mọc dài.
Chó sủa gà gáy ở vài nơi,
Không biết ai trồng dâu và hạnh?


Trịnh nhị thân thế không rõ. Núi Mao ở phía tây nam tỉnh Giang Tô, có nhiều cảnh đẹp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối duy nhất suốt ngày xuôi chảy
Trời cuối xuân cỏ núi mọc dài
Gà kêu chó sủa vài nơi
Trồng dâu trồng hạnh ai người chăm lo?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khe biếc suốt ngày nước chảy
Núi sâu xuân muộn cỏ dài
Chó sủa gà kêu đôi chốn
Người trồng dâu, hạnh là ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối một không hai chảy suốt ngày,
Cuối xuân trong núi cỏ lên dài.
Chó gà sủa gáy vài nơi chốn,
Không biết ai trồng dâu, hạnh đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời