24/07/2024 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trịnh nhị chi Mao sơn
送鄭二之茅山

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 14:41

 

Nguyên tác

水流絕澗終日,
草長深山暮春。
犬吠雞鳴幾處,
條桑種杏何人?

Phiên âm

Thuỷ lưu tuyệt giản chung nhật,
Thảo trường thâm sơn mộ xuân.
Khuyển phệ kê minh kỷ xứ,
Điều tang chủng hạnh hà nhân?

Dịch nghĩa

Con suối có một không hai chảy suốt ngày,
Trong núi cuối xuân cỏ mọc dài.
Chó sủa gà gáy ở vài nơi,
Không biết ai trồng dâu và hạnh?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối duy nhất suốt ngày xuôi chảy
Trời cuối xuân cỏ núi mọc dài
Gà kêu chó sủa vài nơi
Trồng dâu trồng hạnh ai người chăm lo?
Trịnh nhị thân thế không rõ. Núi Mao ở phía tây nam tỉnh Giang Tô, có nhiều cảnh đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tống Trịnh nhị chi Mao sơn