送陸灃郭鄖

才見吳洲百草春,
已聞燕雁一聲新。
秋風何處催年急?
偏逐山行水宿人。

 

Tống Lục Phong, Quách Vân

Tài kiến Ngô châu bách thảo xuân,
Dĩ văn yến nhạn nhất thanh tân.
Thu phong hà xứ thôi niên cấp?
Thiên trục sơn hành thuỷ túc nhân.

 

Dịch nghĩa

Mới thấy châu Ngô trăm hoa nở đón xuân,
Đã nghe én nhạn từ bắc tránh lạnh bay tới rồi.
Gió thu sao làm người ta mau già vậy?
Lại còn đuổi theo làm khổ người đi xa trên núi sông!


Lục Phong và Quách Vân thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân Ngô châu hoa vừa chào đón
Én nhạn đà tới trốn lạnh rồi
Gió thu giục tuổi mọi người
Lại còn theo đuổi xa xôi lữ hành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa thấy Ngô Châu rợp sắc xuân
Đã nghe nhạn bắc tiếng kêu rân
Gió thu đâu vội xuôi năm hết
Còn đuổi theo người trải núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Châu Ngô mới thấy xuân trăm hoa,
Én nhạn đã nghe tránh lạnh qua.
Thu gió sao làm người già sớm?
Còn theo làm khổ người đi xa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời