27/09/2022 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lục Phong, Quách Vân
送陸灃郭鄖

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 13:57

 

Nguyên tác

才見吳洲百草春,
已聞燕雁一聲新。
秋風何處催年急?
偏逐山行水宿人。

Phiên âm

Tài kiến Ngô châu bách thảo xuân,
Dĩ văn yến nhạn nhất thanh tân.
Thu phong hà xứ thôi niên cấp?
Thiên trục sơn hành thuỷ túc nhân.

Dịch nghĩa

Mới thấy châu Ngô trăm hoa nở đón xuân,
Đã nghe én nhạn từ bắc tránh lạnh bay tới rồi.
Gió thu sao làm người ta mau già vậy?
Lại còn đuổi theo làm khổ người đi xa trên núi sông!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân Ngô châu hoa vừa chào đón
Én nhạn đà tới trốn lạnh rồi
Gió thu giục tuổi mọi người
Lại còn theo đuổi xa xôi lữ hành
Lục Phong và Quách Vân thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Tống Lục Phong, Quách Vân