Chưa có đánh giá nào
98 bài thơ
Tạo ngày 27/01/2024 22:37 bởi tôn tiền tử
99 tình khúc (NXB Văn học, 1996) là tập thơ tình chọn lọc những bài thơ viết từ năm 1941 đến 1995. Tập thơ được giải thưởng nhà nước về văn học năm 2007. Tập thơ gồm 99 bài, nhưng có một bài là của một người bạn.

TÂM HƯƠNG
Thành kính dâng lên những hồn người đã gợi ra nhịp điệu, âm thanh và đường nét màu sắc trong 99 Tình Khúc
H.C.

Dâng

Chị VINH kể từ (1934)
Chị NGHĨA kể từ (1936)
PHƯƠNG TUYẾT kể từ (1940)
Chị BẮC kể từ (1942)
TUYẾT KHANH kể từ (1946)
MINH XUÂN kể từ (1950)
LÊ HOÀNG YẾN kể từ (1955)
VƯƠNG THANH YẾN kể từ (1967)
PHƯƠNG DUNG kể từ (1976)
PH.Q. kể từ (1990)
B.Ng. kể từ (1991)
H.Ph. kể từ (1992)
Đ.Đ. kể từ (1993)

 

Thời I. Chị và em

Thời II. Em và anh

Thời III. Xưa và nay

Thời IV. Có và không