Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 16:44

Về Kinh Bắc phải đâu Em hé miệng
       Khế chua vôi bột lòng tay

Tràng pháo dòng thân cau mới bói
       Tênh tênh chở đá Ba Vì
       Tiếc gì nhau nữa
Lứa ong bầu châm lửa gót chân

Cói Thanh ép mỏng
Bao giờ lim gãy đá tan
Ngủ lại giấc mê dang dở
Chũm cau căng nứt mạch tằm
Yếm may ba ngày mẹ vá lại
       Khuya nghe buồng động bóng đêm rằm

Súng lệnh
               gươm đao
                       rậm rịch
       Thua lá màn lay...
                       Muỗi ngủ mê...


1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]