Nằm trên bãi cát thư tâm
Sông nước sinh thuyền Em đẩy tới
Có gió có buồm có dòng có lái
Trách gì ai xô giạt đến bờ hoang


Em mười hai tuổi tìm theo Chị
Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa
Đi...
         ngày tháng lụi
         tìm không thấy
Giải yếm lòng trai mải phất cờ
Cách nhau ba bước vào vườn ổi
Chị xoạc cành ngang
                   Em gốc cây

- Xin Chị một quả chín!
            - Quả chín quá tầm tay
- Xin Chị một quả ương!
            - Quả ương chim khoét thủng

Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau
Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng.


1960

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hỏi lại Điệp luyến hoa...

Mình nhớ bài này là "Quả vườn ổi" chứ không phải "qua", bạn có thể kiểm tra lại được không?

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Quả vườn ổi

Quả vườn ổi

Cách xa ba bước qua vườn ổi
Chị xoạc cành ngang em đứng trông
Này chị ơi ! Xin chị một quả non
ổi non, em ơi còn xanh chát a à
ổi non xanh chát lè.

Cách xa ba bước qua vườn ổi
Chị xoạc cành ngang em đứng trông
Này chị ơi ! Xin chị một quả ương
ổi ương, em ơi bị chim khoét a à
ổi ương chim khoét rồi.

Này chị ơi ! Xin chị một quả chín
ổi chín, em ơi tít ngọn cây a à
ổi chín quá tầm tay.
. . . . . . . . . . . .
Cách xa ba bước qua vườn ổi
Chị xoạc cành ngang em đứng trông...
. . . . . . . . . . . .
Lẽo đẽo em đi đường mai sau
Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng...

33.33
Trả lời