Em hỏi ngọn gió trời
Vẩn vơ điều chi vậy?
Trong lòng con gió ấy
Có không - lời đa đoan?

Em hỏi mây lang thang
Bềnh bồng trên ngày tháng
Suốt một đời phiêu lãng
Có khi nào bâng khuâng?

Em hỏi ánh nắng vàng
Có bao giờ khắc khoải
Dặm đường xa có mỏi
Mà ngủ vùi hoàng hôn?

Em hỏi thầm hạt sương
Sao cứ trong văn vắt?
Có khi là nước mắt
Của trời gửi cho đêm?

Em hỏi lá bên thềm
Sao không thu mà rụng?
Muốn mang niềm riêng xuống
Cõi xa vời lãng quên?


(07/7/2009)