Dường như từ xa xăm
khúc nhạc trầm vọng lại
dường như trong lặng câm
đá trở mình đá dậy

Dường như ngàn lau trắng
bạc dùm mái thời gian
dường như ngàn mưa nắng
nói hộ lời tim gan

Dường như lá vàng rơi
nhắc rừng thiêng xào xạc
dường như gió bên trời
gọi hồn reo ghềnh thác

Dường như trong vô thức
người bảo người thương nhau
dường như tâm lạc bước
ta không còn ta đâu...