Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 01:05

Tôi về tu cõi ai đây
Không ăn chay để nằm chay hết mình
Tôi đi quằn quại u minh
Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe
Tôi về nhặt lá đáy khe
Ném lên cao...
lặng mình nghe...
thật người

Thật anh dáng chếch lưng trời
Thật em dáng khóc dáng cười... thật mê

Miền im thẳm
thắm môi tê

Hôn em cạn máu
đi về tận không...