Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 00:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 14:29

I

Xa rồi, em ở đâu
Đi đường biển nên thuỷ triều hoả tốc
Chồm suốt đêm gào giấc nhớ bạc đầu
Đêm sau nữa lại đùn trăng đỏ trọc
Lên mâm chỉ trơ mặt biển anh chau

Đi đường sông nên vào bữa thường rau
Anh chan vỏng canh suông
                        cơm im lìm sỏi trắng

Đi đường núi nên mắt mờ trĩu nặng
Dãy Trường Sơn đeo đẳng mấy bờ mi

Đi đường không nên hư vô biếc lặng
Thành mắt anh không đáy đựng em đi

Còn đường bộ cứ thập thình giữa ngực
Ma-ra-tông em giải nhất chạy không kỳ


II

Em xa rồi xa thêm
Ngày trằn trọc suốt đêm trắng lạnh
Đêm thao thức không vơi ngày trắng em

Những khao khát một đêm dài trắng nuột
Ấm êm em trong trắng thịt da đêm
Mưa mắt anh rơi đúng giờ gắt nắng
Ngọn gió nao cũng ấp một hơi thèm

Chăn đệm dày càng rét phía nằm-em


12-1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]