Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 16:40

Không ai trên đòi sống mãi
Tất cả đều qua đi
Riêng đôi mắt còn lại

Mắt thời gian ơi em nhìn đâu
Để chiều nay tơ trắng ngang đầu
Để chiều mai đương xuân
Ai oà mưa mau

Và ngày kia có tờ thư trắng phau
Bập bềnh trôi trên biển không màu
Ngày nào nữa
Nghe em ru
         âm vang con suối nguyện cầu

Mắt thời gian càng miên man xanh


1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]